Ceny tłumaczeń

Cennik tłumaczeń zwykłych

Sporządzenie tłumaczenia na język polski 32 zł
Sporządzenie tłumaczenia na język angielski 37 zł

Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1 800 znaków.

 

Cennik tłumaczeń uwierzytelnionych

 

Tłumaczenie na język polski

Sporządzenie tłumaczenia 30 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia 41 zł
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanego formularza, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym; tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym 34 zł

Tłumaczenie na język angielski

Sporządzenie tłumaczenia 38 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia 54 zł
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanego formularza, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym; tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym 44 zł

Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego przyjmuje się 1 125 znaków. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą stronę.

 

Przykładowe ceny tłumaczeń typowych dokumentów

Tłumaczenie na j. angielski
Skrócony odpis aktu małżeństwa – od 57 zł
Dyplom ukończenia studiów/licencjacki – od 38 zł
Prawo jazdy (nowe) – od 38 zł
Skrócony odpis aktu urodzenia – od 38 zł
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (niekaralność) – od 57 zł
Pełny odpis aktu urodzenia – od 76 zł
Świadectwo pracy – od 76 zł

Tłumaczenie na j. polski
Apostille – od 30 zł
Świadectwo bierzmowania – od 30 zł
Świadectwo urodzenia i chrztu (Irlandia) – od 60 zł
Dowód rejestracyjny pojazdu (Wielka Brytania) – od 60 zł