Warto wiedzieć

Jeśli chcieliby Państwo zlecić wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego, potocznie zwanego przysięgłym, najlepiej jest najpierw przesłać skan dokumentu lub jego dobrej jakości zdjęcie na podany adres mailowy w celu wyceny i określenia terminu realizacji. W ten sposób będą mogli Państwo stwierdzić, czy moja oferta Państwu odpowiada. Oczywiście, jeśli zdecydują się Państwo na usługi innego tłumacza, przesłane skany/zdjęcia zostaną niezwłocznie usunięte z mojego komputera. Podobnie zostaną one usunięte po wykonaniu przeze mnie tłumaczenia, chyba, że zleceniodawca wyrazi prośbę o zachowanie pliku przez jakiś czas, aby można było wystawić kopię dokumentu. Ze względów bezpieczeństwa taki okres nie powinien przekraczać miesiąca.

Należy pamiętać, że tłumaczenie uwierzytelnione obejmuje nie tylko tekst – wszelkie stemple i pieczątki, elementy graficzne, znaki wodne itd. również są opisywane i wliczane do ostatecznej wyceny.

Przed zleceniem tłumaczenia warto upewnić się w miejscu, gdzie będą docelowo składane dokumenty, czy dana instytucja akceptuje tłumaczenie z kopii, czy wymaga tłumaczenia z oryginału. Te dwie opcje nie różnią się, jeśli chodzi o koszt, ale w przypadku tłumaczenia z oryginału tłumacz musi poświadczyć jego istnienie na dzień zlecenia/odbioru tłumaczenia. Innymi słowy – musi zobaczyć oryginał na własne oczy.

Jeśli potrzebują Państwo tłumaczenia z oryginału, należy ten oryginał okazać tłumaczowi. Jeśli jest taka możliwość, najlepiej jest zostawić go osobiście u tłumacza i odebrać razem z wykonanym tłumaczeniem. Jeśli jednak okoliczności na to nie pozwalają, można go przesłać pocztą lub najpierw wysłać skan/zdjęcie dokumentu, a oryginał okazać dopiero przy odbiorze gotowej pracy – wówczas odwiedzają Państwo biuro tłumacza jedynie raz.

Jeśli wystarcza Państwu tłumaczenie z kopii i akceptują Państwo koszt i termin wykonania usługi, następnym krokiem jest wykonanie przelewu na podany numer rachunku bankowego. Po potwierdzeniu dokonania przelewu rozpoczynam pracę na podstawie przesłanych skanów lub zdjęć. Następnie wysyłam tłumaczenie na podany przez Państwa adres. Przed nadaniem listu na życzenie mogę wykonać i wysłać skany tłumaczenia, jednak należy to wcześniej wyraźnie zaznaczyć w korespondencji lub telefonicznie.

Jeśli chcieliby Państwo zlecić wykonanie tłumaczenia zwykłego, należy przesłać tekst do wyceny, po akceptacji oferty i wykonaniu przelewu otrzymują Państwo tłumaczenie w postaci pliku tekstowego na podany adres mailowy.

Jeśli nie potrzebują Państwo „papierowej” wersji tłumaczenia i wystarcza Państwu jedynie jego skan, wykonuję tłumaczenie, przesyłam Państwu jego skan, a następnie niszczę fizyczną wersję tłumaczenia na miejscu. Wcześniej jednak proszę o upoważnienie mnie do takiego zniszczenia w mailu.

Koszty wybranej przez Państwa przesyłki pocztowej są dodawane do ceny usługi. Określane są według aktualnego cennika Poczty Polskiej.  Dokumenty mogą być wysłane w dowolne miejsce w Polsce lub za granicą.