Ceny tłumaczeń

Cennik tłumaczeń zwykłych

Sporządzenie tłumaczenia na język polski 48 zł
Sporządzenie tłumaczenia na język angielski 56 zł

Za stronę tłumaczenia zwykłego przyjmuje się 1 800 znaków.

Cennik tłumaczeń uwierzytelnionych

Tłumaczenie na język polski

Sporządzenie tłumaczenia 44 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia 88 zł
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanego formularza, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym; tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym 55 zł

Tłumaczenie na język angielski

Sporządzenie tłumaczenia 57 zł
Sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia 115 zł
Tłumaczenie tekstu zawierającego frazeologię i terminologię specjalistyczną, tekstu sporządzonego pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanego formularza, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym; tekstu trudnego do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym 72 zł

Za stronę tłumaczenia uwierzytelnionego przyjmuje się 1 125 znaków. Stronicę rozpoczętą liczy się za całą stronę.

Przykładowe ceny tłumaczeń typowych dokumentów

Tłumaczenie na j. angielski
Skrócony odpis aktu małżeństwa – od 88 zł
Dyplom ukończenia studiów/licencjacki – od 44 zł
Prawo jazdy (nowe) – od 57 zł
Skrócony odpis aktu urodzenia – od 57 zł
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (niekaralność) – od 114 zł
Pełny odpis aktu urodzenia – od 114 zł
Świadectwo pracy – od 114 zł

Tłumaczenie na j. polski
Apostille – od 44 zł
Świadectwo bierzmowania – od 44 zł
Świadectwo urodzenia i chrztu (Irlandia) – od 88 zł
Dowód rejestracyjny pojazdu (Wielka Brytania) – od 88 zł